Home
Principes
Profiel
Producten
Projecten
    Training
    Schrijfwerk
    Consultancy
Partners
Portfolio
        Nieuws
        Foto's
        Animatie
        Contact
        Downloads
CONSULTANCYPROJECTEN
 
Hieronder vindt u een overzicht van de recente consultancy projecten van Smart Works. Minder recente projecten vindt U in het archief consultancyprojecten.

 
Werkconferentie, Nederlandse Vertegenwoordiging te Willemstad (VNW)
In opdracht van VNW ontwierp Maya Mathias de conferentie 'Dia di dialogo' over programmasturing en ontwikkelingssamenwerking die zij, samen met Martin van den Blink, voorzat. Aan deze conferentie namen meer dan 100 beleidsmakers en politici uit de Nederlandse Antillen deel.
 
Projectbeoordelingen, USONA
In opdracht van USONA beoordeelde Smart Works overheidsprojecten op het terrein van onderwijs, bestuurlijke ontwikkeling, duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Dit deed zij aan de hand van de internationale logical framework beoordelingsystematiek.
 
Onderzoeksopdracht, Dienst Jeugd en Jongeren (DJJO)
In opdracht van DJJO verrichtte Smart Works onderzoek naar de ToR voor aanbieders van kanstrajecten voor de Sociale Vormingsplicht. Met behulp van deskresearch en een groot aantal stakeholderinterviews werd onderzocht hoe deze ToR aangescherpt moest worden.
 
 
 
 
 
 
 
Marktonderzoek, Radio Nederland Wereld Omroep (RNW)
In opdracht van RNW organiseerde Smart Works focusgroepen op Curaçao en Aruba om zicht te krijgen op het kijk- en luistergedrag van bewoners op de Nederlandse Antillen.
 
Personeelshandboeken, beoordelingsystemen en functiebeschrijvingen, Smart Sources
In opdracht van Smart Sources assisteerde Smart Works bij de ontwikkeling van personeelshandboeken, beoordelingssystemen en functiebeschrijvingen voor verschillende overheidsorganisaties en stichtingen. 
 
Plan Veiligheid St. Eustatius, gezaghebber van St. Eustatius
In opdracht van de gezaghebber van St. Eustatius schreef Smart Works het beleidskader 'Plan Veiligheid St. Eustatius'. Dit interactieve beleidsplan geeft een beeld van de veiligheidsituatie van het eiland en eigen eilandelijke prioriteiten om criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. 
 
Plan Veiligheid Bonaire, gezaghebber van Bonaire
In opdracht van de gezaghebber van Bonaire schreef Smart Works het beleidskader 'Plan Veiligheid Bonaire'. Dit interactieve beleidsplan geeft een beeld van de veiligheidsituatie van het eiland en eigen eilandelijke prioriteiten om criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.
 
Visie en beleidsdagen, Centraal Bureau Personeelszaken Eilandgebied Curacao
In opdracht van Smart Sources werkte Smart Works mee aan de ontwikkeling van een aantal interactieve en creatieve visie- en beleidsdagen voor het Centraal Bureau Personeelszaken van het eilandgebied Curaçao. 
 
De zoete inval, Nederlandse ministerie van onderwijs
In opdracht van het Nederlandse ministerie van onderwijs ontwikkelde Maya Mathias een innovatief en gedigitaliseerd invalconcept om lagere scholen te helpen bij ziekte en uitval van hun leerkrachten. Dit concept werd met succes toegepast in de gemeente Amsterdam.
Plan Veiligheid Curaçao, gezaghebber van Curaçao
In opdracht van de gezaghebber van Curaçao schreef Smart Works het beleidskader 'Plan Veiligheid Curaçao'. Dit interactieve beleidsplan geeft een beeld van veiligheidsituatie van het eiland en eigen eilandelijke oplossingsrichtingen om criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. 
Developed with QwikZite (version 1.12)